Polüstüreen (GPPS)

Polüstüreen - polüstürool on stüreeni (vinüülbenseen) polümerisatsiooni toode, lineaarse struktuuriga termoplastpolümeer. Materjali kasutatakse laialdaselt tänu selle headele füüsikalis-mehaanilistele omadustele, keskkonnaohutusele, keemilisele inertsusele paljude ainete suhtes, niiskus-, elektri- ja külmakindlusele.

Ainet toodetakse läbipaistvate silindrikujuliste graanulite kujul, mida töödeldakse valmistoodete saamiseks survevalu või pressimise teel 190-230 ° C juures. Laialdane polüstüreeni (PS) ja sellest toodetud plastide kasutamine baseerub materjali madalal hinnal, lihtsal töötlemisel ja erinevate markide laialdasel spektril.

Enim kasutatud (üle 60% polüstüroolplasti tootmisest) on löögikindlad polüstüroolid, mis kujutavad endast stüreenbutadieenkopolümeere ja stüreenbutadieenkummi. Tänasel päeval on loodud arvukalt ka muid stüreeni kopolümeeride modifikatsioone.

Polüstüreenist on valmistatud suurem osa plastist tarbeesemetest – ühekordsed nõud, pakendid, laste mänguasjad jne, ehitustööstuses soojusisolatsiooniplaadid, püsivad raketised ja sandwich-paneelid. Katte- ja dekoratiivmaterjalid - laeliistud, laeplaadid, polüstüroolist heliisolatsiooniplaadid, liimalused, meditsiinitehnikas - osa vereülekandesüsteeme, ühekordselt abitarvikud.

Polüstüroolist valmistatakse õhukest materjali (kuni 100 mkm), segatuna teiste kopolümeeridega (stüreen-butadieen-stüreen) 20 mkm. Antud kilet kasutatakse edukalt nii kondiitritööstuses kui ka kondensaatorite tootmises.

Löögikindlat polüstüreeni ja tema modifikatsioone kasutatakse laialdaselt kodumasinates ja koduelektroonikas (kodumasinate korpused).

Polüstürooli töödeldakse kõigi tavaliste polümeeride ja plasti töötlemismeetoditega - ekstrusioonil, survevaluga, termovormimise abil.