Vahtpolüstüreen (EPS)

Vahtpolüstüreen (EPS) - expandable polystyrene (EPS) kasutatakse paljudes valdkondades tänu selle suurepärastele soojusisolatsiooniomadustele, suhteliselt mõõdukale hinnale ning lihtsale töödeldavusele.

Peamisteks kasutusvaldkondadeks on kaupade pakendamine, ühekordsete nõude ja toiduanumate valmistamine, soojusisolatsioon ja loomulikult ka ehitus. Vahtpolüstürooli kasutatakse fassaadide soojustuses aktiivselt juba üle 40 aasta.

Antud materjali kasutamine lubab oluliselt vähendada energiakulu hoonete kütmisel. Madala soojusjuhtivuse tõttu (0,04 W/mK), kasutatakse EPS ka külmikutes ja boilerites.

Heade soojusisolatsiooniomaduse tõttu lubab vahtpolüstürool vähendada soovitud soojustaseme saavutamiseks vajaliku isolatsioonikihi paksust, mis tähendab ühtlasi materjali kokkuhoidu. Näiteks selleks, et tagada samal tasemel soojusjuhtivust, võivad EPSga kaetud seinad olla 5 korda õhemad kui puuseinad ja peaaegu 50 korda õhemad kui raudbetoonseinad.

Materjali peamiseks miinuseks on selle põlevus. Selle vältimiseks lisatakse toorainele spetsiaalseid tulekindlaid lisandeid (põlemisaeglusteid). Ehituses kasutamisel tuleb kindlasti järgida tehnoloogilisi nõudeid.